Version

th en

Link ที่น่าสนใจ

intranetkapi

bannerkm

iconwork3
iconwork4
iconwork7
download70856
kapi50356
iconwork5

Web Link

bannernir03

bannerorchid05

peanut

posaa

แผนปฏิบัติราชการ

plan

Polls

ท่านมีความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการ?
 

สำหรับบุคคลากรVinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday229
mod_vvisit_counterYesterday359
mod_vvisit_counterThis week1208
mod_vvisit_counterLast week2559
mod_vvisit_counterThis month9097
mod_vvisit_counterLast month9412
mod_vvisit_counterAll days420359

Online (20 minutes ago): 10
Your IP: 54.159.66.70
,
Today: มิ.ย. 28, 2017

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

วิสัยทัศน์ สถาบันฯ : เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชีวมวลทางการเกษตร (Agriculture Biomass) จากผลิตผลเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ที่ไม่ใช่อาหาร (Non- Food)

 
การสัมมนา/ประชุม/กิจกรรม PDF พิมพ์

 
ข่าวและกิจกรรมที่น่าสนใจ PDF พิมพ์

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ วิศวกรไฟฟ้า
job01 ด้ว ย ส ถ า บัน ค้น ค ว้า แ ล ะ พัฒ น า ผ ลิต ผ ล ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ อุต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ วิศวกรไฟฟ้า ระดับ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,520 บาท สังกัด สำนักงานเลขานุการ สถาบัน ผลิตผลเกษตรฯ จำนวน 1 อัตรา....รายละเอียดเพิ่มเติม newkapi21012015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์ 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสิ่งทอสู่ตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1  ภาคเหนือ  วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560สถานที่อบรม StarWork (สตาร์เวิร์ค เชียงใหม่) ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และได้คัดเลือกผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมในครั้งนี้....ประกาศรายชื่อ***
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์" รุ่นที่ 3 
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์"  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติ รุ่นที่ 3 พร้อมด้วยคณะนักวิจัย วิทยากรรับเชิญ ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง...รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ" รุ่นที่ 2 
เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560  นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมี ดร.ปฐมาจาตกานนท์  รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท ดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม และคณะ....รายละเอียดเพิ่มเติม
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจำปี 2560 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2557 ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบกองทุนพัฒนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการหมักและการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตร" 
นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการหมักและการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตร"   โดยมีหัวหน้าโครงการคือ  ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์  และคณะนักวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์" รุ่นที่ 2 
วันที่ 24-25 เมษายน  2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์"  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติ รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยคณะนักวิจัย วิทยากรรับเชิญ ณ โรงแรม กรีน เลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่....รายละเอียดเพิ่มเติม
งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดงานวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย 2560 เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโสด้วยการรดน้ำขอพร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในสถาบันฯ...รายละเอียดเพิ่มเติม
พิธีอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ขึ้นสู่ศาลพระภูมิหลังใหม่ 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร (ที่ปรึกษา) นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) และบุคคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมพิธีอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ขึ้นสู่ศาลพระภูมิหลังใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่สถาบันฯ...รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลที่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลที่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 62 พรรษา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีถวายพระพรในวันที่  3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางจากโปรตีนรําข้าว" 
นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางจากโปรตีนรําข้าว"   โดยมีหัวหน้าโครงการคือ  ดร.สุคันธรส  ธาดากิตติสาร (รองผู้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผลและประชาสัมสัมพันธ์)  และคณะนักวิจัย.....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจพลังงานชีวมวลเพื่อความยั่งยืน" 
นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ)  เป็นประธานในเปิด การอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจพลังงานชีวมวลเพื่อความยั่งยืน" โดยมีหัวหน้าโครงการคือ  ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ) และคณะนักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู่จัดและดำเนินดำเนินงานในการอบรมในครั้งนี้....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์"  รุ่นที่ 1
วันที่ 20-21 มีนาคม  2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่ตลาดออนไลน์"  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติ รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยคณะนักวิจัย วิทยากรรับเชิญ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น....รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ &quot:การขับเคลื่อน Thailand 4.0 จากท่านนายกรัฐมนตรี 
นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) และคณะผู้บริหารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและรับฟัง พล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ" เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ" รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม  2560  นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบพ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมี 1. ดร.ปฐมาจาตกานนท์  รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท ดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม และคณะ....รายละเอียดเพิ่มเติม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) และคณะนักวิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้การต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ....รายละเอียดเพิ่มเติม
นักวิจัยสถาบันฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพ 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) นำคณะนักวิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ ให้บริการทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ, การสุ่มตรวจและรับรองสินค้า ปรึกษาระบบคุณภาพและเทคนิค.....รายละเอียดเพิ่มเติม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท ฐี.โมริ เพ็ท จำกัด และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตเซริซินจากรังไหม...รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มก. 
วันที่ 9 มีนาคม 2558 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) มอบหมายให้ดร.สุคันธรส  ธาดากิตติสาร  รองผู้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผลและประชาสัมสัมพันธ์ และบุคลากร สถาบันฯ เข้าร่วมในงานครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...รายละเอียเพิ่มเติ
การอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว"  ประจำปี 2560 
นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว"  ประจำปี 2560 โดยมี นายวุฒินันท์ คงทัด ดร.สุชีรา วิทยากาญจน์  นายชัยพร สามพุ่มพวง นางจันทรา สวัสดิบุตร  และคณะ จากห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ....รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีนักวิจัยจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผลงานวิจัย 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายวุฒินันท์ คงทัด นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้ารับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในงาน "การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ไทยแลนด์ 4.0" โดยผลงานที่ได้รับรางวัลก็คือ "โครงการวิจัยการผลิตกระดาษจากฟางข้าว" ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ซึ่งเป็นผลงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร ผ่านกลไกประชารัฐ....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมหลักสูตร "การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางและการตรวจสอบคุณภาพ" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 
เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์  2560  นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมหลักสูตร "การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและการตรวจสอบคุณภาพ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมี ดร.สุภนิดา วินิจฉัย นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล และคณะ....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมหลักสูตร "การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางและการตรวจสอบคุณภาพ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 
เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์  2560  ดร.สุคันธรส  ธาดากิตติสาร (รองผู้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผลและประชาสัมสัมพันธ์)  เป็นประธานในเปิดการอบรมหลักสูตร "การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและการตรวจสอบคุณภาพ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมี ดร.สุภนิดา วินิจฉัย นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล และคณะ....รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะผู้บริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมประชุมเพื่อสร้างโครงการขับเคลื่อนงานโอท็อปไปสู่ SME 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) คณะผู้บริหาร และนักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าร่วมประชุมกับนักวิจัยสถาบันฯ เพื่อสร้างโครงสร้างการขับเคลื่อนงานโอท็อปไปสู่ SME....รายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากยางพารา" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 
เมื่อวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์  2560  ดร.สุคันธรส  ธาดากิตติสาร (รองผู้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผลและประชาสัมสัมพันธ์)  เป็นประธานในเปิด และนางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากยางพารา" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมี ดร.วีรศักดิ์ สมิทพงศ์ รศ.ดร.รังรอง ยกล้าน ดร.รังสิมา ชลคุป ดร.นัฎพร ขนุนก้อน ดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ และคณะ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา.....รายละเอียดเพิ่ม
ผลงานสร้างสรรค์ ไอเดียรักษ์โลก Thailand Green Design Awards 2017 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017  ซึ่งงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดได้จัดขึ้น ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน...รายละเอียดเพิ่มเติม
พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล  Thailand Green Design Awards 2017 ณ  Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพีธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  Thailand Green Design Awards 2017 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ซึ่งมีนางวารุณี ธนะแพสย์  ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.....รายละเอียดเพิ่มเติม
พิธีมอบประกาศนียบัตรในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2560  ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017 โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี....รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการ (นางวารุณี ธนะแพสย์) และคณะผู้บริหารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 74 ปี.....รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ABB2017

หลักสูตรฝึกอบรม 2560

Bangkokbotanic group fin

รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง - เจลแต้มสิว

Spring News "เส้นใยไผ่"

รายการเพื่อนคู่คิดเจลแต้มสิว

Jel010514

เกษตร Hotnews

kapi161256

โรงงานผลิตเอทานอล

kapietanal811561

NIR 2014

nir20141

Microbialtech 2013

micro2904561

ชุมชนสิ่งทอจากเส้นใยไผ่

fiber181013

หนังสือวัสดุชีวภาพรักษ์โลก

บริการตรวจวิเคราะห์

analy310556

ผลิตภัณฑ์ผิวสวย

supanida280256

Who's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์