สมัครงาน

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน

 วุฒิการศึกษา

รายละเอียด

วันที่ปิดรับสมัคร

นักวิชาการเงินและบัญชี

 ปวส.

 ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา)

30 กันยายน 2561 

นักวิจัย

 ป.เอก

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

17 พฤษภาคม 2561 

นักวิจัย

ป.โท

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

20 เมษายน 2561

นักวิจัย

 ป.โท

 ประกาศรายชื่อผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

20 มีนาคม 2561

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

8 มีนาคม 2561

นักวิจัย

ป.เอก

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

22 ก.พ. 2561

นักวิจัย

 ป.โท

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 25 ก.พ. 2561

 นักวิจัย

 ป.เอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

2 ก.พ. 2561

นักวิจัย

 ป.เอก

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

16 พ.ย. 2560