สมัครงาน

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน

 

รายละเอียด

วันที่ปิดรับสมัคร

นักวิจัย

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 25 ก.พ. 2561

 นักวิจัย

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

2 ก.พ. 2561

นักวิจัย

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

16 พ.ย. 2560