หน้าแรก

ข่าวสาร/กิจกรรม

cover-nu-nat-gen31-01-370x277

นักวิจัยจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัลในการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3”

DSCF7088

คณะนักวิจัยจาก Guangxi Forestry Research Institute, China เข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ

casuarina2019

Casuarina 2019

The Sixth International Casurina Workshop: Climate-resilient Casurina for Bioenergy Production 21-25 October 2019

cover-ประกาศรายชื่อ-dgg3-01-370x277

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนฯ กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

เอกสารเผยแพร่การประชุม

ราคาชีวมวล

***หมายเหตุ อ้างอิงมาจาก บจก.หาดใหญ่ ที.อาร์.กรีน เอนเนอร์จี 227 หมู่.7 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีฯ

***หมายเหตุ อ้างอิงมาจาก วิสาหกิจชุมชนฯ ตำบลซำสูง ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
aapmwt@ku.ac.th
โทร. 0 2942 8600-3 ต่อ 101
โทรสาร. 0 2942 8700