หลักสูตรฝึกอบรม

1หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจพลังงานชีวมวลชุมชนเพื่อความยั่งยืน

1                วันที่ 7-9 มีนาคม 2561                    (อบรมที่จังหวัดขอนแก่น)               ดาวน์โหลดรูปภาพ

1                วันที่ 24-26 เมษายน 2561              (อบรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี)         ดาวน์โหลดรูปภาพ

1                วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561           (อบรมที่จังหวัดเชียงราย)              ดาวน์โหลดรูปภาพ

1                                                        

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

วันและเวลาราชการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 208      อีเมล์ course.kapi@gmail.com

คุณทศพล โทร. 090-406-7828    หรือ    คุณกัณทิมา โทร. 094-341-6805