หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561

1
หลักสูตรการเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก

1      รุ่นที่ 1        วันที่ 10-11 มกราคม 2561      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

1      รุ่นที่ 2        วันที่ 17-18 มกราคม 2561     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

1            


หลักสูตรการนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

    รุ่นที่ 1      วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

1      รุ่นที่ 2      วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

1     

หลักสูตรการผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1      รุ่นที่ 1      วันที่ 6-7 มีนาคม 2561          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

1      รุ่นที่ 2      วันที่ 15-16 มีนาคม 2561     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

1     

 


หลักสูตรเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน

    รุ่นที่ 1      วันที่ 8-9 มีนาคม 2561           (ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2561)

1      รุ่นที่ 2      วันที่ 29-30 มีนาคม 2561      (ปิดรับสมัคร 23 มีนาคม 2561)

1      รุ่นที่ 3      วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561      (ปิดรับสมัคร 27 เมษายน 2561)

1           

 

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสำหรับอายุ 40+จากโปรตีนรำข้าว

1      รุ่นที่ 1      วันที่ 13-14 มีนาคม 2561         (ปิดรับสมัคร 3 มีนาคม 2561)

1      รุ่นที่ 2      วันที่ 20-21 มีนาคม 2561        (ปิดรับสมัคร 10 มีนาคม 2561)

1           

 

หลักสูตรพลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร: ไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง เอทานอล ก๊าซชีวภาพ

    รุ่นที่ 1      วันที่ 23-24 เมษายน 2561         (ปิดรับสมัคร 11 เมษายน 2561)

1      รุ่นที่ 2      วันที่ 26-27 เมษายน 2561        (ปิดรับสมัคร 18 เมษายน 2561)

1           

 


หลักสูตรการประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ

1      รุ่นที่ 1      วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561      (ปิดรับสมัคร 9 พฤษภาคม 2561)

1      รุ่นที่ 2      วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561        (ปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2561)

1      รุ่นที่ 3      วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561       (ปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน 2561)

1          

 

หลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ

    รุ่นที่ 1      วันที่ 30 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561         (ปิดรับสมัคร 22 พฤษภาคม 2561)

1      รุ่นที่ 2      วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561                                (ปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2561)

1      รุ่นที่ 3      วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561                             (ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2561)

1         

 


หลักสูตรการใช้จุลินทรีย์เพื่อการหมักเป็นผลิตภัณฑ์: เต้าเจี้ยว ไวน์ผลไม้ เห็ด น้ำหมักชีวภาพ

1      รุ่นที่ 1      วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561         (ปิดรับสมัคร 22 มิถุนายน 2561)

1      รุ่นที่ 2      วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561        (ปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน 2561)

1          

 


หลักสูตรเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์

1      รุ่นที่ 1      วันที่ 10-11 กรกฏาคม  2561           (ปิดรับสมัคร 2 กรกฎาคม 2561)

1      รุ่นที่ 2     วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561            (ปิดรับสมัคร 9 กรกฎาคม 2561)

1          

1

1
หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจพลังงานชีวมวลชุมชนเพื่อความยั่งยืน

1                     วันที่ 7-9 มีนาคม 2561                      (อบรมที่จังหวัดขอนแก่น)

1                     วันที่ 24-26 เมษายน 2561                (อบรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

1                     วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561             (อบรมที่จังหวัดเชียงราย)

1                                                         **อยู่ระหว่างดำเนินการ**

 

 

ติดต่อสอบถาม

วันและเวลาราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 208      อีเมล์ course.kapi@gmail.com

คุณทศพล โทร. 090-406-7828    หรือ    คุณกัณทิมา โทร. 094-341-6805