ทดลองฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการจัดการสารสนเทศ

บุคลากร

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการจัดการสารสนเทศ

 TT

ชื่อ-สกุล: นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการจัดการ
ttttttttttสารสนเทศ

อีเมล์: aapksh@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 101

   TT

ชื่อ-สกุล: ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
อีเมล์: aapwws@ku.ac.th
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 213

 T
T
           

T

ชื่อ-สกุล: นางสาวชลลดา บุราชรินทร์
ตำแหน่ง: นักวิจัย
อีเมล์: aapcdb@ku.ac.th
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 213

 

T

ชื่อ-สกุล: นางกัณทิมา โอชารส
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: aapgmo@ku.ac.th
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 213

1
1
           
 

ชื่อ-สกุล: นางสาวอรัญณี ทองจันทร์แก้ว
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์:  aranee.kung@gmail.com
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 213

   

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุพรรษา ภักดีศรีสันติกุล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: supansa.pakd@gmail.com
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 213

1
1
           
 

ชื่อ-สกุล: นายอานนท์ รกไพร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: –
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 101