คลังภาพ

หลักสูตรเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 2

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1

วันที่ 10-11 กรกฏาคม 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการใช้จุลินทรีย์เพื่อการหมักเป็นผลิตภัณฑ์: เต้าเจี้ยว ไวน์ผลไม้ เห็ด น้ำหมักชีวภาพ รุ่นที่ 2

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการใช้จุลินทรีย์เพื่อการหมักเป็นผลิตภัณฑ์: เต้าเจี้ยว ไวน์ผลไม้ เห็ด น้ำหมักชีวภาพ รุ่นที่ 1

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ รุ่นที่ 3

วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ รุ่นที่ 2

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ รุ่นที่ 1

วันที่ 30 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ รุ่นที่ 3

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ รุ่นที่ 2

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ รุ่นที่ 1

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรพลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร: ไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง เอทานอล ก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 2

วันที่ 26-27 เมษายน 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรพลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร: ไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง เอทานอล ก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 1

วันที่ 23-24 เมษายน 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสำหรับอายุ 40+จากโปรตีนรำข้าว รุ่นที่ 2

วันที่ 20-21 มีนาคม 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสำหรับอายุ 40+จากโปรตีนรำข้าว รุ่นที่ 1

วันที่ 13-14 มีนาคม 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน รุ่นที่ 3

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน รุ่นที่ 2

วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน รุ่นที่ 1

วันที่ 8-9 มีนาคม 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

วันที่ 6-7 มีนาคม 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2

วันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1

วันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก รุ่นที่ 2

วันที่ 17 -18 มกราคม 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก

หลักสูตรการเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก รุ่นที่ 1

วันที่ 10 -11 มกราคม 2561
ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: คลิก