ต้นกล้ายูคาลิปตัส

ต้นกล้ายูคาลิปตัส

ราคา 150.00 บาท

ส่วนประกอบ

ต้นยูคาลิปตัส เป็นพันธุ์ไม้โตเร็ว นิยมมาใช้เป็นเยื่อกระดาษ

รายละเอียด

อายุ 6 เดือน