ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

KAPI Sports Day 2018 : Forever Young

  กำหนดการสำคัญ  รายชื่อสมาชิก วันที่ 2 สิงหาคม 2561 กิจกรรม Kick off : KAPI Sport Day 2018 Forever Young 1. แข่งขันทายชื่อขนม 2. แข่งแต่งหน้าสวยงาม 3. แข่งความจำ วาดภาพ และทายภาพ สมุนไพร   วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 16:00 – 19:00 น. แข่งขันแบดมินตัน ประเภท คู่ผสม (รวม 3 เกมส์) คู่ที่ 1   ทีม 1 VS   ทีม 1 คู่ที่ 2   ทีม 2 […]

นักวิจัย KAPI ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ Eucalyptus 2018 ณ ประเทศฝรั่งเศส

    นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ นายเอกพงษ์ ธนะวัติ และนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์ นักวิจัยกิตติมศักดิ์จาก CSIRO ประเทศออสเตรเลีย ได้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย “Performance of eucalypt clones for bioenergy plantations in Thailand” ในงานประชุมวิชาการ Eucalyptus 2018  ภายใต้หัวข้อ  Managing Eucalyptus plantation under global changes ณ Le Corum เมือง Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดย CIRAD และ IUFRO Managing Eucalyptus plantation under global changes สำคัญอย่างไร? ทั่วโลกมีพื้นที่เพาะปลูกยูคาลิปตัสพื้นที่มากกว่า […]

เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2561

เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2561 “รักหนึ่งคำจดจำตลอดไป” วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง กำหนดการ 16.00 – 17.00 น.           ลงทะเบียน (ผู้ร่วมงานรับของที่ระลึก/เขียนการ์ดความประทับใจต่อผู้เกษียณ/                                        ถ่ายรูปร่วมกับผู้เกษียณ) 17.00 – 17.15 น.      […]

KAPI ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยเด่นในงาน China ASEAN Expo 2018 ครั้งที่ 15 ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนำผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเครื่องสำอางมาจัดแสดงในงาน The 6th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation และ งาน China ASEAN Expo 2018 ครั้งที่ 15 ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดแสดงผลงานในระหว่างวันที่ 11 – 16 กันยายน 2561 ณ Nanning International Convention and Exhibition Center        ผลงานเด่นที่นำไปจัดแสดงนี้เป็นผลงานภายใต้โครงการขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่นำเอาองค์ความรู้ด้านการงานวิจัยมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยคัดเลือกผลงานเด่น จำนวน 17 ผลงาน ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนข้าวและโปรตีนไหมภายใต้แบรนด์ KAPIOKU และผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิภายใต้แบรนด์ GENGIGRAIN และยังมีผลงานวิจัยอื่นๆ อาทิ ลิปบาล์มและเซรั่มจากโปรตีนและน้ำมันจากมะม่วง เซรั่มจากน้ำมันและสารสกัดจากกาแฟ […]

ประกาศรับสมัครงาน สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้(ป.โท สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย  ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา)  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ป.โท สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    

เปิดรับสมัคร RUN for BETTER LIFE มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

  เริ่มสมัครแล้ววันนี้..ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เดิน-วิ่ง RUN for BETTER LIFE มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 🏅 👉 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม เป็นต้นไป ศึกษาวิธีการสมัคร คลิก    

การประชุมวิชาการ The 1st Joint Symposium between Tokyo Institute of Technology and KAPI, Kasetsart University

The 1st Joint Symposium Tokyo Institute of Technology & KAPI, Kasetsart University ด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Tokyo Institute of Technology ร่วมมือกันจัดโครงการประชุมวิชาการ The 1st Joint Symposium between Tokyo Institute of Technology and KAPI, Kasetsart University ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 – 14:35 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยได้เรียนเชิญทีมคณาจารย์จาก School of Life Science […]

บรรยากาศงานกิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561”

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 8 กันยายน 2561 บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ และพัฒนาพี้นที่บริเวณรอบตึกสำนักงาน ในงาน”วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.” โดยมี ดร.ปฐมา จาตกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล กล่าวรายงาน และดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน   ภาพบรรยากาศงาน      

นักวิจัย KAPI ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “อัลบูมินจากรำข้าว”

  นักวิจัย KAPI ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “อัลบูมินจากรำข้าว” จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์ และนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย นักวิจัย สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    

30 สิงหานี้ พบกับบูธด้านพลังงานทดแทนจาก KAPI และเชิญร่วมสัมมนา “ทิศทางการตลาดการผลิตกำลังพลคนพลังงาน”

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการตลาดการผลิตกำลังพลคนพลังงาน”  วันพฤหัสบดีที่  30  สิงหาคม 2561 เวลา  08.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบุศย์ แกรนด์บอลลูน ชั้น 6 โรงแรมปทุมธานีเพลส   จังหวัดปทุมธานี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) “มาร่วมกำหนดแนวทางในการผลิตกำลังพลคนพลังงานเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของภาคผู้ประกอบการ”   ***สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทีมเลขานุการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน  ผู้ประสานงาน :  คุณพุฒ สระสำราญ (อนุ กรอ.อศ.)    092-392-9491 อ.อภิชาญ มูลละคร (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)    096-887-4850  คุณบงกต อุดทัง (สำนักความร่วมมือและผช.เลขาอนุ กรอ.อศ.)    085-906-5499      

ผู้อํานวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจําปี 2561  สาขา พลังงาน

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจําปี 2561  สาขา พลังงาน ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ     โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดีกับตัวเอง ครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อน ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมความดีหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น ส่งเสริมสนับสนุนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ส่งเสริมสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในโครงการธนาคารความดี ส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนาในโครงการพุทธธรรมนําปัญญามอบพระพุทธรูปประจําห้องเรียน ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในโครงการ รักษ์ชุมชนตอบแทนคุณแผ่นดินด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ การจัดการขยะในชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน และที่สําคัญการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในพื้นที่ชุมชนเจ๊ะบิลัง หมู่ 2 […]