ภาพกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมสารสกัดน้ำมันหอมระเหย รุ่นที่1