ผลการตัดสิน

ผลการตัดสิน GENGIGRAIN CONTEST 2019

 

รางวัลชนะเลิศ             ทีม “Baked”                                     ผลงาน รังทองทับทิมไทย

รองชนะเลิศอันดับ 1     ทีมblueberry muffin crumble       ผลงาน Blueberry crumble muffin

รองชนะเลิศอันดับ 2     ทีม แมวหมีหมา                                  ผลงาน เค้กส้มแป้งข้าวหอมสูตรเด็กหอ