กติกาการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน โดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิจาก GENGI GRAIN เป็นวัตถุดิบหลักในการทำขนมอบ 1 เมนู

2. ส่งรูปถ่ายขนมอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ 1 เมนู ชื่อเมนู วิธีการทำ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เมนู พร้อมอธิบายแนวคิดในการใช้แป้งข้าวหอมมะลิเป็นวัตถุดิบหลัก ส่งมาได้ที่ E-mail: gengigrain@gmail.com และ Facebook: kapi.kasetsart

3. คัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย 3 ทีม ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงสุด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเกษตรแฟร์ โดยทางผู้จัดงานจะแจ้งเวลาแข่งขันให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง Facebook: kapi.kasetsart

4. รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำวัตถุดิบสำหรับตกแต่งต่างๆ ทั้งหมด เช่น ช็อคโกแลต หรือ น้ำตาล มาเองและทำการตกแต่งในระหว่างการแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถทำมาก่อนล่วงหน้าได้

5. ผู้จัดงานจะเตรียมครัวแบบง่ายๆ ไว้ให้ เช่น โต๊ะหน้าขาว และอุปกรณ์ทำขนมอบพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเตาอบหรือเตาไฟฟ้ามาเอง (หากจำเป็น)

6. เวลาการแข่งขัน 1ชั่วโมง 30 นาที