ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (ป.เอก) จำนวน 1 อัตรา)

 

 

 คลิกชมประกาศฉบับเต็ม

 

ติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)