KAPI จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ครบรอบ 29 ปี

“KAPI ครบรอบ 29 ปี”

           สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หรือ KAPI ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 29 ขึ้นในวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ตลอดจนให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจแลความก้าวหน้าพัฒนาของหน่วยงาน โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ มาร่วมแสดงความยินดี รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 

    

          สำหรับกิจกรรมในวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในปีนี้นั้น สถาบันฯ ได้เชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายในหัวข้อ “ออฟฟิศ ซินโดรม ภัยร้ายของคนทำงาน” โดย ร.ต.ท.นพ.วรพล เจริญพร จากโรงพยาบาลตำรวจ  จากนั้นได้มีพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกับสถาบันฯ และบุคลากรในสถาบัน  และปิดท้ายด้วยการพูดคุยกับ ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ประธานที่ปรึกษาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในหัวข้อ “29 ปี ก้าวอย่างมั่นคง”

 

                     

                      

                      

 

 

#KAPI