ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1 อัตรา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งที่ 1

ตำแหน่ง                        นักวิทยาศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                            วุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชไร่ พืชสวน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน               15,000 บาท
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว
…………………………….ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 22 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.    (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ที่ทำการคัดเลือก วันที่ 25 กันยายน 2563


ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร

ยื่นใบสมัคร และติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

คุณนภา มารมย์

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)