ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุ (กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2563

เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุ (กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2563

“จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”

ในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง