ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยระดับปริญญาเอก  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย  จำนวน 1 อัตรา ระดับวุฒิปริญญาเอก

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

ตำแหน่งที่ 1

ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                           ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร วนศาสตร์ การจัดการทรัพยากร อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมเกษตรหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า

อัตราเงินเดือน              30,000 บาท
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว
……………………………ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

T

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ทุกวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8600 ต่อ   208 

(เว้นวันหยุดราชการ) หรือยื่นสมัครมาทาง E-mail :aapnpm@ku.ac.th


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ที่ทำการคัดเลือก วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 


ยื่นใบสมัคร และติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

คุณนภา มารมย์

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)