ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง วิศกรไฟฟ้า 1 อัตรา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ระดับ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 17,520 บาท
สังกัด สำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่

ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 24 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์ โทร 02942-8600-3 ต่อ 208