ภาคเอกชนกลุ่ม Plant Factory พบนักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ภาคเอกชนนำโดย คุณสมประสงค์ ชื่นชาติ คุณกฤษณะ ธรรมวิมล บริษัทอ็อกซิเจน อินเทลลิเจนท์ จำกัด คุณชิงชัย คนธรรพ์สุกล บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เข้าหารือกับนักวิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เกี่ยวกับความร่วมมือการดำเนินการธุรกิจผลิตพืชในระบบปิดด้วยแสงเทียม (Plant Factory) โดยทางกลุ่มจะสร้าง Plant Factory เพื่อผลิตผักกาดหอมปลอดสารพิษตามความต้องการของตลาด โดยใช้การควบคุมด้วยเซนเซอร์และแอพพลิเคชั่นทั้งหมด สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภาคการเกษตรของรัฐบาล ซึ่งทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีโครงการจัดตั้งอาคารผลิตพืชชั้นสูงด้วยแสงเทียม ( Plant Factory) เน้นการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชที่มีมูลค่าสูงเพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม การหารือครั้งนี้จะนำไปสู่การดำเนินการร่วมกันในอนาคตของภาคเอกชนกลุ่ม Plant Factory และสถาบันผลิตผลเกษตรฯในอนาคต