นักวิจัยจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดูงานบริษัทซีวิค มีเดีย จำกัด และบริษัท พาสทินา จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นักวิจัยจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ จำนวน ดูงานบริษัทซีวิค มีเดีย จำกัด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดย คุณชิงชัย คนธรรพ์สุกล กรรมการผู้จัดการ บรรยายสรุปและพาดูงานการผลิตชิ้นงานต่างๆของบริษัท และมีคุณณัฐพล เอี่ยมวงศ์ศานติ์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาหลอด LED สำหรับการปลูกพืช แสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช การพัฒนาหลอด LED สำหรับการปลูกพืช และแนวทางวิจัยและพัฒนาของบริษัท หลังจากนั้นช่วงบ่ายเดินทางไปดูงานกระบวนการผลิต และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ที่บริษัท พาสทินา จำกัด การปรึกษาหารือในครั้งนี้ได้มีการตกลงร่วมทำงานวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพในอนาคตอันใกล้