ประกาศขยายเวลารับสมัครฯ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน : ประกาศขยายเวลารับสมัครฯ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา


เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
         ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง                 นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                      ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน        28,500  บาท
สังกัด                     ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว
1                            ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลดใบสมัคร

ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์ โทร 02942-8600-3 ต่อ 208