ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ต่ำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า


เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง                 วิศวกรไฟฟ้า   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                      ปริญญาตรี  ด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน        17,520  บาท
สังกัด                     สำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่

การสอบสัมภาษณ์กำหนดขึ้นใน วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์ โทร 02942-8600-3 ต่อ 208