ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมประชุม Kochi University International joint alumni meeting 2017

เมื่อวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2560 ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เดินทาง ไปร่วมประชุม Kochi University International joint alumni meeting 2017 และเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Promoting collaboration between the alumni association and Kochi University – The role of Thai Alumni Association” พร้อมทั้งเยี่ยมชมงานวิจัยของห้องปฏิบัติการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย Kochi

   

ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์ (ขวา)