ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิจัย

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
         ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง             นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                  ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน    28,500 บาท
สังกัด                 สำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก คลิกที่นี่

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ตั้งแต่ วันที่ 2-14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

กรุณาติดต่อ:
คุณนภา มารมย์
โทร. 02942-8600-3 ต่อ 208