พิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี

.   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมวางพวงมาลา ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว ถือเป็นรำลึกถึงคุณูปการของพระช่วงเกษตรศิลปาการ (ช่วง โลจายะ), หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) สามบูรพาจารย์ ผู้บุกเบิก วางรากฐานการเกษตร และการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทย จนได้รับฉายาว่าเป็น “สามเสือแห่งเกษตร” และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486
.

.