กิจกรรม “DIY: ยาหม่องแฟนซีจากพืชสมุนไพร” ณ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

        เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการสาธิตและให้ความรู้การทำยาหม่องจากพืชสมุนไพร ให้กับน้องๆ นักเรียนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมขึ้นเป็นพิเศษ ในชื่อกิจกรรม “DIY: ยาหม่องแฟนซีจากพืชสมุนไพร” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้บรรยายและสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบในตำรับ เทคนิคและวิธีการผลิตยาหม่องที่ได้คุณภาพ รวมไปถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้ทดลองฝึกการทำยาหม่องแฟนซีจากสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรจริงด้วยตนเอง พร้อมได้รับผลิตภัณฑ์ยาหม่องแฟนซีกลับไปบ้านอีกด้วย ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก งานนี้จัดขึ้น ณ งานวันเกษตรแห่งชาติ 2561 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ บูธ TGDA, KAPI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่: คลิก
.

.
T
T
T
T
T
T