การเสวนาในหัวข้อ “งานวิจัยสารสกัดไทยก้าวสู่ตลาดเครื่องสำอางโลก”

.     สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนรับฟัง…การเสวนาในหัวข้อ “งานวิจัยสารสกัดไทยก้าวสู่ตลาดเครื่องสำอางโลก” ร่วมเสวนาโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พบกันในงาน “Thai – Brazilian Active Ingredient for Global Cosmetics Market” ไขความลับสารสกัดบราซิล เจาะตลาดเครื่องสำอางโลก ใน วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 – 17:00 น. ณ ห้องบุหลัน พิทักษ์พล ชั้น 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานนี้ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดทั้งไทยและต่างประเทศ ในหัวข้อที่ทันสมัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง! อาทิ เทคโนโลยีการกักเก็บสารสกัดจากธรรมชาติในระดับนาโน เทคโนโลยีสารสกัดเม็ดสีชีวภาพ สำหรับเครื่องสำอาง การรับมือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจความงามด้วยแนวคิดดิจิทัล และอีกมากมาย
.
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก
.

T