สถาบันฯ ร่วมงานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

วันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ (นางวารุณี ธนะแพสย์) และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมในงานแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 โดยสถาบันฯ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017  และได้มีการตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการจัดงานระหว่างวันที่ 27 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้แนวคิดว่า “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน