อธิบดีกรมการข้าวเข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

วันที่ 18 มกราคม 2560 นางวารุณี ธนะแพย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการข้าว (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) ประธานที่ปรึกษาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร) และคณะผู้ติดตาม เข้าปรึกษาหารือในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีภายในของสถาบันฯ