ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2558 นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ และบุคลากร สถาบันฯ เข้าร่วมในงานครบรอบวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยได้มอบกระเช้าดอกไม้ให้กับผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้