KAPI “สานรัก สานสามัคคี ทำความดี รู้คุณแผ่นดิน”

      สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) ร่วมกับกองทัพบกได้จัดกิจกรรม “CSR ปันความรู้สู่ชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนทำผ้าย้อมคราม พร้อมทั้งมีการสาธิตและปฏิบัติจริงให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ นำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นักวิจัย และบุคลากร เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้สู่สังคม และถ่ายทอดให้กับประชาชนในโครงการ “สานรัก สานสามัคคี ทำความดี รู้คุณแผ่นดิน” ซึ่งผู้สนใจได้ปฏิบัติย้อมครามจริงพร้อมกับได้ผลิตภัณฑ์ เช่น ผ็าเช็ดหน้า เสื้อยืดย้อมคราม กลับบ้านด้วย และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการสาธิตเป็นจำนวนมาก ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา