รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) คณะผู้บริหาร และนักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้การต้อนรับ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม และปรึกษาหารือในการสร้างเครือข่ายงานร่วมกับสถาบันผลิตผลเกษตรฯ