ด่วน!! เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ํามัน”

ารอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ํามัน”

หลักสูตรอบรม มีจำนวน 3 รุ่น ดังนี้

        รุ่นที่ 1   วันที่ 8-9 มีนาคม 2561            (ปิดรับสมัคร)
        รุ่นที่ 2   วันที่ 29-30 มีนาคม 2561       (ปิดรับสมัคร 23 มีนาคม 2561)
        รุ่นที่ 3   วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561      (ปิดรับสมัคร 27 เมษายน 2561)

       ณ ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

**โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) การอบรมครั้งนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ท่านผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับปฏิบัติจริงและสามารถรับผลิตภัณฑ์จากการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย**
.

 

สมัครการอบรมติดต่อได้ที่:
คุณทศพล โทร. 090-406-7828, คุณกัณทิมา โทร. 094-341-8605
โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 208
E-mail: course.kapi@gmail.com
ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมอื่น ๆ : คลิก