ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ปี 2560

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการ (นางวารุณี ธนะแพสย์) และคณะผู้บริหารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 74 ปี