พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท ฐี.โมริ เพ็ท จำกัด และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตเซริซินจากรังไหม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซอริเทค จำกัด เพื่อทำการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และทำการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเซริซินที่มีมาตรฐานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในการผลิตเซริซินที่วิจัยและพัฒนาได้มาสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์