พิธีอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ขึ้นสู่ศาลพระภูมิหลังใหม่

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร (ที่ปรึกษา) นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) และบุคคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมพิธีอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ขึ้นสู่ศาลพระภูมิหลังใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่สถาบันฯ  และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อท่านเจ้าที่ เพื่อให้ช่วยปกป้องคุ้มครองให้บุคลากรภายในสถาบันฯ ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง  แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง