สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

………………….สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 นำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (ผู้อำนวยการ) คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยจัดประเพณีสงกรานต์ เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโสด้วยการรดน้ำขอพร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในสถาบันฯ ทั้งนี้เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและถือเป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันฯ ที่ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญนี้

                  และในวาระปีใหม่ไทยนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้บุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป และสุขสันต์หรรษาตลอดเทศกาลปีใหม่ไทย โดยจัด ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

…………………..นอกจากนี้บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 “สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน” จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ