เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร “พลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร: ไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง เอทานอล ก๊าซชีวภาพ”

เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร “พลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร: ไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง เอทานอล ก๊าซชีวภาพ”

หลักสูตรอบรม มีจำนวน 2 รุ่น ดังนี้

           รุ่นที่ 1      วันที่ 23-24 เมษายน 2561   จำนวน 25 คน     
           รุ่นที่ 2     วันที่ 26-27 เมษายน 2561  จำนวน 25 คน     

.         ณ ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

**โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) การอบรมครั้งนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ท่านผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับปฏิบัติจริงและสามารถรับผลิตภัณฑ์จากการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย**

  


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 

คุณทศพล โทร. 090-406-7828, คุณกัณทิมา โทร. 094-341-8605
โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 208
E-mail: course.kapi@gmail.com
ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมอื่น ๆ
: คลิก