การจัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2557 ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบกองทุนพัฒนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร และสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ใครขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้