ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
         ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง             นักวิจัย
ระดับ                  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน    22,950  บาท
สังกัด                ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

กรุณาติดต่อ:
คุณนภา มารมย์
โทร. 02942-8600-3 ต่อ 208