ด่วน!! เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ”

ารอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ”

หลักสูตรอบรม มีจำนวน 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 (ปิดรับสมัคร 9 พฤษภาคม 2561) ปิดรับสมัคร
รุ่นที่ 2
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 (ปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2561)  
รุ่นที่ 3
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 (ปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน 2561)

   ณ ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

**โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) การอบรมครั้งนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ท่านผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับปฏิบัติจริงและสามารถรับผลิตภัณฑ์จากการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย**
.

สมัครการอบรมติดต่อได้ที่:
คุณทศพล โทร. 090-406-7828, คุณกัณทิมา โทร. 094-341-8605
โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 208
E-mail: course.kapi@gmail.com
ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมอื่น ๆ : คลิก