ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลสอบการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง             นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                  ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน    28,500  บาท
สังกัด                ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

กรุณาติดต่อ:
คุณนภา มารมย์
โทร. 02942-8600-3 ต่อ 208