งานแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการหลวง 48

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอเชิญชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของนักวิจัยสถาบันฯ ในงานโครงการหลวง 48 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4-14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยทางสถาบันฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากโปรตีนรำข้าว ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ขนมอบจากฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าว  ต้นไม้ประดับ ไม้เศรษฐกิจจากการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ