KAPI นำผลงานวิจัยจัดนิทรรศการในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561

                ขอเชิญทุกท่านพบกับ “ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ และ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ทำจากแป้งข้าวหอมมะลิ” ได้ในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. วันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 สถานที่ กรมการข้าว

                               สืบเนื่องจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแป้งเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซ์เบอรี่และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งที่ได้ ให้เข้าร่วมจัดแสดงการจัดนิทรรศการในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในธีม “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” ซึ่งผลงานนี้ ดร.ปฐมา จาตกานนท์ นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และคณะ ได้ทำการวิจัยศึกษาการแปรรูปข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกร นำมาพัฒนาให้ได้แป้งที่สามารถนำมาทดแทนแป้งสาลี สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่แพ้โปรตีนอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ได้ก็จะมี

  1. แป้งเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอรี่ จากการนำวัตถุดิบหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอรี่ที่ปลูกโดยไม่ใช่สารเคมีนำมาแปรรูปเป็นแป้งข้าวไม่ละเอียดสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ นอกจากแป้งเบเกอรี่ที่ได้จะปราศจากกลูเตนแล้ว แป้งข้าวไรเบอรี่ยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเนื่องจากมีสารอนุมูลอิสระสูงอีกด้วย

  2. ผลิตภัณฑ์เบอเกอรี่จากแป้งข้าวหอมมะลิและแป้วข้าวไรซ์เบอรี่ จากการนำข้าวหอมมะลิอินทรีย์และแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ที่ได้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ปราศจากกลูเตน โดยใช้ทดแทนแป้งข้าวสาลีในผลิตภัณฑ์บราวนี่และโดนัท สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่แพ้โปรตีนอีกด้วย

                              ท่านสามารถขอรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ kapi@ku.th