กฟผ. ร่วมกับ KAPI จัดฝึกอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเพาะกล้าไม้โตเร็วให้กับ 9 กลุ่มสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ

กฟผ. นำโดย นายพุฒ สระสำราญ หัวหน้ากองวางแผนพัฒนาโครงการและชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ร่วมกับ KAPI จัดฝึกอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเพาะกล้าไม้โตเร็ว เพื่อฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้แทนกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 9 กลุ่ม ในวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางศรีวิไล จำกัด และ สหกรณ์กองทุนสวนยางหัวแฮต – ป่าก่อ จำกัด


 

โดยงานนี้ทีม KAPI ซึ่งนำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พร้อมด้วยนักวิจัยด้านการเพาะกล้าไม้โตเร็วและการบริหารจัดการ นายเอกพงษ์ ธนะวัติ และ นายสมยศ ใจชน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมนั้นนอกจากจะสอนเกี่ยวกับเทคนิคการเพาะกล้าไม้โตเร็วแล้วนั้น เรายังให้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งมั่นให้ชุมชนและกลุ่มสหกรณ์สามารถนำไปบริหารจัดการและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อพัฒนาการเพาะกล้าไม้โตเร็วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืน

 

 

นอกจากการฝึกอบรมแล้วนั้น นายณรงศักดิ์ ใจสมุทร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ยังได้มอบเมล็ดพันธุ์ไม้โตเร็วให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 9 กลุ่มอีกด้วย ซึ่งนอกจากกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ นายพยอม สวัสดี สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ และนายประสิทธิ์ เกิดโต ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็วให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย