KAPI จัดประชุมวิชาการด้านพลังงานทดแทน ASEAN Bioenergy & Bioeconomy 2018 (ABB 2018)

 

พบกับงานประชุมวิชาการด้านพลังงานทดแทน ASEAN Bioenergy & Bioeconomy 2018  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานชีวภาพและทรัพยากรหมุนเวียนชีวภาพ ณ ห้องประชุม 214 – 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน พร้อมรับฟังบรรยายจาก ดร.ทวารัตน์ สูตะบุตร ในหัวข้อ “Overview of Thailand Integrated Blueprint for Bioenergy”  และรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านตลอดทั้งวัน ได้แก่

– ดร. วรกันต์ บูรพาธนะ

– Dr. Wiratni Budhijanto

– Assoc. Prof. Dr. Phung Le

– รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต

– Prof. Dr. Sudesh Kuma

– Dr. Viktor Bruckman

 

 

พบกันวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุม 214 – 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ตั้งแต่เวลา 8.30น. – 16.00น.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่