KAPI จัดประชุมวิชาการ ASEAN Bioenergy & Bioeconomy 2018 (ABB2018) และจัดแสดงผลงานเด่นในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ณ ไบเทค

 

 

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการด้านพลังงานทดแทน “ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 : ASEAN step toward Bioenergy and Bioeconomy Under Global Change” ณ ห้องประชุม 214 – 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งหมด 91 คน

โดยพิธีเปิดงานในวันนี้นั้นได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Overview of Thailand Integrated Blueprint for Bioenergy” จาก ดร.ทวารัตน์ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

 

ABB ในปีนี้ ประกอบด้วย 2 sessions โดยใน session แรก (ห้อง 214 -215) เป็นการประชุมในหัวข้อ Bioenergy ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานชีวภาพ 2 ท่าน ได้แก่ Dr. Wiratni Budhijanto ในหัวข้อ “Biochemical Production of Bioenergy from Agricultural Residues and Industrial Wastes in Indonesia” และ Assoc. Prof. Dr. Phung Le ในหัวข้อ “Development orientation for biomass and biofuels in Vietnam”

จากนั้นต่อด้วยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งหมด 3 ท่าน ท่านแรกคือ ผศ.ธานุวัฒน์ ลาภตันศุภผล ในหัวข้อ “Compressed Bio – Fuel Production from Small Particles of Agricultural Wastes less than 250 micron” ท่านที่สองคือ ดร. สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี ในหัวข้อ “Comparative Studies on Thermal Performance of Biomass Gas Stove and Traditional Cooking Stove” และท่านที่สาม ผศ.ดร.วีระ โลหะ ในหัวข้อ “HG/VHG SSF Technology for Ethanol Production from Cassava”

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “Sustainable Biomass Markets in Asia: Is there a way forward and how?” ดำเนินรายการเสวนาโดย Rachel Zedeck โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ Mr. Bo Anderson, Mr. Yong Chee Son และ Dr. Nguyen Duc Kien

 

 

ในส่วนของ session ที่สอง เป็นการประชุมวิชาการในหัวข้อ Bioeconomy (ห้อง 216-217) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานชีวภาพทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ในหัวข้อ “Biorefinery and Bioeconomy of Bagasse from the perspective of the Thai Sugar Industry” ต่อมาคือ Prof. Dr. Sudesh Kuma ในหัวข้อ “Development of Bio-based and Biodegradable Plastics as a Sustainable Bio Economy” และ Dr. Viktor Bruckman ในหัวข้อ “Sustainable Forest Bioenergy Development Strategies in Indochina: Collaborative Efforts to Establish Regional Policies”

นอกจากนั้นยังมีการเสวนาในหัวข้อ “Sustainable Bio Pharmaceutical Industry”  ดำเนินรายการเสวนาโดย Rachel Zedeck โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ Mr. Jame Lee Plamodon, CEO -TCC และ Mr. Raja Sharif, CEO-FarmaTrust

จากนั้นต่อด้วยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ Sobroney Heng ในหัวข้อ “Isolation and Characterization of Cellulolytic Halophillic Anaerobic Bacterium Halocella sp. SP3-1” Sineang Chhim ในหัวข้อ “Direct Bio-Hydrogen Production from Rice Straw by Isolated Thermophilic Anaerobic Bacteria Consortia” และท่านสุดท้าย ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ ในหัวข้อ “Molecular Dynamics Studies and Enzyme Activity Assays of GH11 Xylanase under Extreme Conditions: Combined Efforts towards the Engineering of Thermo-and Acidotolerance Enzyme”

 

 

นอกจากส่วนของการประชุมวิชาการแล้ว ทาง KAPI ยังได้ร่วมจัดบูธภายในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 โดยสถาบันฯ ได้นำผลงานของห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตภัณฑ์ หรือ KU Biomass ไปจัดแสดง รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากผลงานของนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้แบรนด์ KAPIOKU ที่บริเวณบูธ D44

 

 

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ KAPIOKU ของเรา สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่


  www.kapioku.com

  @kapioku

  kapioku