ด่วน!! เปิดรับสมัครการอบรมในหลักสูตรการประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ รุ่นที่ 3 ปิดรับ 20 มิถุนายนนี้

ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าอบรมในหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ” รุ่นที่ 3 โดยจะอบรมในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ห้องประชุม 712 ชั้น 7 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งการอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) รวมถึงเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ท่านผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับปฏิบัติจริงและสามารถรับผลิตภัณฑ์จากการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ถ้าหากท่านใดสนใจ อย่ารอช้า เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด

 

สมัครออนไลน์เท่านั้น! คลิกที่นี่

😊ดูกำหนดการ☺️ คลิกที่นี่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 course.kapi@gmail.com
 คุณทศพล โทร. 090-406-7828
 คุณกัณทิมา โทร. 094-341-6805