บรรยากาศงานอบรมวันแรกของ “หลักสูตรการใช้จุลินทรีย์เพื่อการหมักเป็นผลิตภัณฑ์” รุ่นที่ 1

 

ภาพบรรยากาศงานอบรมวันแรกของ “หลักสูตรการใช้จุลินทรีย์เพื่อการหมักเป็นผลิตภัณฑ์: เต้าเจี้ยว ไวน์ผลไม้ เห็ด น้ำหมักชีวภาพ” รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 โดยภายในวันแรกของการอบรมได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “จุลินทรีย์และการหมักในชีวิตประจําวัน” และสาธิตการหมักเต้าเจี้ยวและซีอิ๊ว โดย รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิชในช่วงเช้า ต่อมาในช่วงบ่าย ได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้จุลินทรีย์เพื่อการหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสาธิตการหมักไวน์กระเจี๊ยบ” โดย ดร.อันธิกา บุญแดง

 

 

สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมการอบรมและพลาดการอบรมในครั้งนี้ ทางสถาบัน KAPI ของเราจะมีการจัดอบรมในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังนั้นอย่าลืมติดตามข่าวสารและประกาศรับสมัครจาก KAPI ผ่านช่องทางดังนี้

Facebook : KAPI

Website : http://www.kapi.ku.ac.th