สุดเจ๋ง!! นักวิจัย KAPI ได้รับรางวัล “ANS2018 Best Poster Award” ที่เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

เมื่อวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th Asian NIR Symposium (ANS2018) & The 7th Chinese National NIR Conference” ณ เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

โดย ดร.ศุมาพร ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Near-Infrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves” ซึ่งเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ที่รวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อหาปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันในใบหม่อน ซึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้
ดร.ศุมาพร ยังได้รับรางวัล ANS2018 Best Poster Award” ติดมือกลับมาอีกด้วย

สำหรับท่านใดที่สนใจในองค์ความรู้ด้าน NIR หรือ เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย อีกไม่นานเกินรอ เราจะเปิดหลักสูตรอบรมด้าน NIR ในเร็วๆ นี้

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.kapi.ku.ac.th หรือ กดไลค์เพจเฟซบุ๊คของสถาบันฯ ได้ที่ www.facebook.com/kapi.kasetsart