ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์รายการชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเช่าครุภัณฑ์รายการ

ชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ (Microwave digestion) จำนวน 1 เครื่อง

ระยะเวลา 12 เดือน

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดังมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ คลิกที่นี่